Zorgverzekeraars vragen van de logopedist in de 1ste lijn dat zij werken met SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) behandelplannen. De site mlh.hiwo.nl voorziet in deze behoefte. Logopedisten kunnen lid worden van deze site waar voor verschillende behandelgebieden SMART therapieplannen zijn te downloaden. Er zijn ook handige hulpmiddelen voor het dossier te vinden op de site.