Lees- en spellingsproblemen

Voor de kinderen met lees- en spellingsproblemen zijn er vier mappen verschenen. Verdere informatie treft u aan op www.spellenmetspecht.nl

Deel 1

De voorschottraining is voor risicokleuters, in de tweede helft van groep 2. Wanneer de training wordt gegeven heeft dat goede opbrengsten; de resultaten van het lezen, het spellen en het begrijpend lezen zijn beter. De map is ontwikkeld volgens het Protocol Leesproblemen en dyslexie, een uitgave van het Expertisecentrum Nijmegen. Hierin wordt de opbouw van de voorschottraining van Anneke Smits beschreven.
Klik hier voor meer informatie.

Deel 2

De mappen voor Connect, klanken & letters en woordherkenning, zijn makkelijk in gebruik en zijn ontwikkeld aan de hand van de Draaiboeken Connect. Deze staan op de site van Masterplan Dyslexie. 
Klik hier voor Connect klanken en letters.
Klik hier voor Connect woordherkenning.

 

Deel 3

De map voor de gecombineerde lees- en spellingsbegeleiding is praktisch in gebruik en werd ontwikkeld aan de hand van best practice. De training is cumulatief van aard, dat betekent dat alle geleerde stof systematisch wordt herhaald, dat bevordert het beklijven van de behandelde spellingsregels. De training is te gebruiken bij alle kinderen met lees- en spellingsproblemen, ook voor de kinderen binnen de regeling voor enkelvoudige en ernstige dyslexie. De map werd ontworpen aan de hand van de opgestelde criteria voor behandeling in het rapport van Blomert. 
Klik hier voor meer informatie.

 

Articulatie

Momenteel wordt er hard gewerkt aan een /R/ map. Het wordt kleurrijke oefenstof die een feestje moet maken van de articulatietraining. Waarschijnlijk zullen de materialen op een website komen.

Taalinhoud

Er wordt gewerkt aan een taalprogramma voor jonge kinderen. Het project zal nog zeker een paar jaar ontwikkeltijd vragen. Het is de bedoeling om oefenstof te maken voor de verschillende functies die in de taalinhoud te onderscheiden zijn. Het moet kleurrijk materiaal worden, aantrekkelijk voor kinderen en praktisch te gebruiken (geen voorbereidingstijd voor de trainer!). Belangrijker nog, alle taaloefeningen zullen gebaseerd zijn op een woordenfrequentielijst, dat betekent dat alle oefenstof gedaan wordt met taalkennis die kinderen van een bepaalde leeftijd behoren te kennen. Wij merken in de logopediepraktijk dat er veel taalmateriaal is dat niet aan deze voorwaarde voldoet. Een goed taalprogramma behandelt die woorden en begrippen die kinderen op een bepaalde leeftijd behoren te kennen. Dat is waar wij aan werken.